Musica moderna: Steve Reich – Melos-Étos 2005

Klasika

Musica moderna: Steve Reich – Melos-Étos 2005

01. 10. 2019 10:49

Na festival súčasnej hudby Melos-Étos v roku 2005 zavítal do Bratislavy výnimočný hosť - americký skladateľ Steve Reich. Ten patrí spolu s Philipom Glassom k priekopníkom hudobného minimalizmu. Na koncertoch zaznelo viacero jeho diel (premiérovo napr. The Four Sections), ktoré sú medzi poslucháčmi populárne, no medzi interpretmi sa považujú za veľmi ťažké. Reich sa tiež zúčastnil na diskusii, ktorá sa uskutočnila v rámci medzinárodného sympózia.

Festivalu Melos-Étos a Stevovi Reichovi venovala reláciu z cyklu Musica moderna redaktorka Melánia Puškášová. Reich, ktorý sa narodil 3. októbra 1936 v New Yorku, je majstrom opakujúcich sa hudobných štruktúr, ktoré sa nenápadne menia a postupne vyvíjajú. V rukách amatéra môže táto kompozičná metóda skončiť nudou, ale v partitúre majstra je to obdivuhodný spôsob, ako rozšíriť skladateľské techniky klasickej hudby. Reichova inovácia prišla z Ameriky aj do Európy.

                                          ---------

V bloku klasickej hudby na Rádiu Pyramída si môžete tiež vypočuť reláciu Zdenky Bernátovej Nad umeleckým odkazom Benjamina Brittena z cyklu Dialógy s hudbou (1998) a historickú nahrávku legendárnej Brittenovej skladby Sprievodca mladého človeka orchestrom z roku 1957 v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou Edgara Doneauxa.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??