November ´89 a angažovanosť hudobnej tvorby

Klasika

November ´89 a angažovanosť hudobnej tvorby

13. 11. 2019 10:21

Redaktorka Melánia Puškášová sa v bloku klasickej hudby zamerala na zmeny v slovenskej kultúre v období pred a po Nežnej revolúcii. Ako sa do tvorby skladateľov premietla spoločenská a politická situácia?

Normalizáciu 70. rokov nám sprítomní Ivan Parík v elektroakustickej kompozícii, inšpirovanej dielom výtvarníka Miloša Urbáska. Ten sa Nežnej revolúcie síce nedožil (zomrel v roku 1988), ale počas života sa jasne vymedzil voči socrealizmu a často vystavoval v Západnom Nemecku. Experimentálny flautový part v skladbe Variácie na obrazy Miloša Urbáska (1970) nahral Miloš Jurkovič.

A práve Miloša Jurkoviča sa v roku 2006 v cykle Dialógy s hudbou Melánia Puškášová opýtala, ako si spomína na prelomové udalosti novembra '89. Jurkovič bol v rokoch 1985-94 rektorom VŠMU. Jej budova na Ventúrskej ulici v Bratislave bola počas Nežnej revolúcie významným ohniskom a priesečníkom študentských aktivít.

V tvorbe Ivana Hrušovského nájdeme viacero angažovaných diel. Skladba 17.11.1989 pre miešaný zbor a cappella na báseň Františka Halasa mala premiéru v roku 1990 na festivale BHS. Elégiu - In memoriam Milan Šimečka na verše Milana Rúfusa a Jaroslava Seiferta si vypočujeme v interpretácii Moyzesovo kvarteta, recituje Ladislav Chudík. Lamento 94/95 pre husle a violu vzniklo roku 1995 ako reakcia na morálnu krízu, ktorou vtedy prechádzala naša spoločnosť.

Dirigent Anton Popovič bol počas Nežnej revolúcie jednou z hlavných postáv študentského hnutia. Pod jeho taktovou si v podaní VENI Ensemble vypočujeme skladbu amerického skladateľa Christiana Wolffa Bratislava. Súbor VENI založila v roku 1987 na pôde VŠMU, v prostredí štátom kontrolovanej kultúry, skupina nadšencov pre súčasnú experimentálnu hudbu.

Skladbu inšpirovanú Novembrom ´89 má vo svoej tvorbe aj Roman Berger. Klavírne cyklické dielo Soft November Music si vypočujeme v interpretácii Mariána Pivku.

A na záver tematického hudobného bloku zaznie skladba Vladmíra Bokesa, ktorý bol v 80. rokoch zakázaným autorom. Jeho údajne prozápadná tvorba vytrvalo provokovala ideologických strážcov. Z jeho omše Missa posoniensis (Slovenská filharmónia a zbor) vyberáme Credo 25.3.1988, ktoré pripomína Sviečkovú manifestáciu.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??