Hudba 20. storočia - Debussy a jeho klavírne Prelúdiá

Hudba 20. storočia - Debussy a jeho klavírne Prelúdiá

V bloku klasickej hudby na Rádiu Pyramída sa zameriame na hudbu francúzskeho impresionizmu, ktorý rozvinul svoje zvukomalebné postupy nielen v dielach orchestrálnych, ale aj komorných, najmä v klavírnej literatúre. Je to mimoriadne atraktívna časť tvorby Claudea Debussyho, ktorý zanechal v tomto žánri významné opusy a otvoril cestu klavírnym inováciám.

O jeho obľúbenom cykle Prelúdií (1909-1913) bude hovoriť muzikologička Viera Polakovičová, znalkyňa francúzskej hudby, ktorá mnoho rokov pôsobila v Paríži. Vyštudovala tu Vysokú školu štátnej správy a pracovala v diplomatických službách ako zástupkyňa stáleho delegáta pri UNESCO. V súčasnosti sa intenzívne venuje hudobnej kritike.

Relácia Viery Polakovičovej z cyklu Hudba 20. storočia vznikla v roku 1999. Sugestívne Debussyho „zvukové maľby" interpretuje britský klavirista Gordon Fergus-Thompson.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]