Osobnosti slovenskej dirigentskej taktovky

Osobnosti slovenskej dirigentskej taktovky

Koncertná sezóna Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vstúpila do svojej druhej polovice. Redaktora Melánia Puškášová venovala svoj hudobný blok Ondrejovi Lenárdovi a Ľudovítovi Rajterovi, dvom osobnostiam, ktoré formovali SOČR (SOSR) v uplynulých desaťročiach.

Na úvod vybrala reláciu Konfrontácie s dobou. Autor Igor Berger ju pripravil v roku 1992 pri príležitosti 86. narodenín Ľudovíta Rajtera. V rozhovore profesor spomína na svoje dirigentské začiatky a kultúrny život v Bratislave v medzivojnovom období. Porovnáva svoju činnosť v rozhlase a v Slovenskej filharmónii. Z dnešného pohľadu sú tiež zaujímavé jeho názory na vtedajšiu situáciu v Európe.

V pátraní po minulosti rozhlasového orchestra sa vrátime do roku 1975, keď mala premiéru relácia Ľuby Baricovej Hudba je súčasťou môjho života. O pôsobení v Symfonickom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave a vzájomnej spolupráci rozprávajú dirigent Ondrej Lenárd a koncertný majster Aladár Móži.

Pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenského rozhlasu bola v cykle Popoludnie s rozhlasom (1996) uvedená séria rozhovorov s osobnosťami rozhlasovej umeleckej scény. Ondrej Lenárd hovorí, čím ho prekvapila práca v rozhlasovom orchestri, keď s ním v roku 1969 začal spolupracovať (a jeho šéfom sa stal už ako 35-ročný).

Na záver sa vrátime k dirigentskému umeniu Ľudovíta Rajtera. Slovenský filharmonický zbor a SOČR BA pod jeho taktovkou predvedú Sonatínu na motívy slovenských vojenských piesní z cyklu Obrázky zo Slovenska od Eugena Suchoňa.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: RTVS, TASR]