Musica moderna - oratórium Terezín

Klasika

Musica moderna - oratórium Terezín

18. 02. 2020 11:18

Nedávno sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na 27. január, keď bol oslobodený Osvienčim. Iniciátormi tohto pamätného dňa boli Izrael, Spojené štáty, Austrália, Kanada a Rusko.

Britská skladateľka Ruth Fazal, žijúca v Kanade, sa pri písaní oratória Terezín inšpirovala detskými básničkami a hebrejskými textami, ktoré sa našli v koncentračnom tábore. Vokálno-inštrumentálna skladba sa stala základom pre hudobno-slovné pásmo, ktoré v roku 2005 pre cyklus Musica moderna autorsky pripravil Marián Turner, účastník svetovej premiéry diela.

Náš záznam pochádza zo slovenskej premiéry 10. marca 2004 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Dielo interpretovali Nathaniel Watson, Teresa Gomez, Mark Dubois, Jackie Yang, New Streams Children's Choir so zbormajsterkou Evica Phare, Bratislavský chlapčenský zbor, Slovenský filharmonický zbor. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Kirk Trevor. V relácii okrem autora účinkovali recitátor Jozef Šimonovič, Mária Schlosserová a Marianna Jakubeková.

                                          ---------

Reláciu doplní kantáta Osvienčim (pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester na text Mikuláša Kováča), ktorú Ilja Zeljenka skomponoval v roku 1960. Vypočujeme si najnovšiu nahrávku z roku 2018 s recitátormi Mariánom Slovákom a Stanislavom Beňačkom, Slovenský filharmonický zbor a Slovenskú filharmóniu dirigoval Leoš Svárovský.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??