EURO 2020
EURO 2020

Dialógy s hudbou - Pašie v histórii

Dialógy s hudbou - Pašie v histórii

Pašie rozprávajú o utrpení a smrti Ježiša Krista a môžu mať rôzne formy: predčítanie alebo spievanie príbehov z evanjelií, dramatické hry a hudobné skladby. Názov pochádza z prvého slova, ktoré znie pri liturgii: Passio Domini nostri Iesu Christi… Utrpenie nášho Pána Ježiša Krista…

Pašie, ktoré sú súčasťou Veľkonočného týždňa, patria aj v súčasnosti medzi najvýznamnejšie hudobné symboly umučenia Ježiša Krista. Európska komponovaná hudba zužitkovala tradície ľudových pašiových hier, ktoré tak boli povýšené na dôležitého posla textu evanjelia o Kristovom umučení. Dramatizácia pašií prehlbovala duchovný život aj jednoduchých ľudí, účastníkov bohoslužieb a celého Veľkonočného kalendária. Pašie sa čítajú počas Veľkého týždňa, je to odveký zvyk, v rámci ktorého výnimočne tieto texty z evanjelia môžu čítať aj laici.

V európskej hudbe sú vrcholným dielom tohto žánru Matúšove pašie, ktoré skomponoval jeden z najväčších skladateľov všetkých čias Johann Sebastian Bach. Dielo vzniklo v poslednom období jeho tvorby, keď zastával miesto kantora v kostole sv. Tomáša v Lipsku. Skladba, ktorá mala premiéru na Veľký piatok 15. apríla 1729, upadla do zabudnutia a až po sto rokoch ju znovu objavil a predstavil svetu skladateľ Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Ján Dúbravský spracoval tému Pašie v histórii (2004) pre cyklus Dialógy s hudbou. V hudobno-slovnej relácii účinkujú: Mária Schlosserová, Peter Kolník a Jozef Šimonovič.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: wikipedia]