Musica moderna - Alfred Schnittke

Musica moderna - Alfred Schnittke

Rusko-nemecký skladateľ Alfred Schnittke odpovedal v 60. rokoch minulého storočia na hlavný prúd socialistického realizmu odvážnou postmodernou fúziou rôznych hudobných štýlov. Postupne sa vypracoval na jednu z najvýraznejších osobností ruskej hudby, ktorú rešpektovali aj v zahraničí. Oprávnene je pokladaný za priameho pokračovateľa Dmitrija Šostakoviča.

Profil skladateľa do cyklu Musica moderna (2003) pripravil hudobný redaktor Ján Dúbravský. Schnittke sa narodil v roku 1934 v meste Engels v autonómnej Sovietskej socialistickej republike Povolžských Nemcov. Jeho otec bol nemecký Žid, prekladateľ a novinár, ktorý sa v roku 1927 presťahoval do Sovietskeho zväzu. Intelektuálne prostredie rodiny, kde bol nemecký jazyk aj vďaka matke druhým jazykom, silne ovplyvnilo Schnittkeho vývoj. Na jednej strane sovietska hudba, na druhej strane jeho osobité preferencie. Ako si s tým poradil? Schnittke v roku 1990 emigroval do Nemecka a usadil sa v Hamburgu, kde o osem rokov neskôr umiera a zanecháva za sebou nedokončenú 9. symfóniu.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: wikipedia]