Hudobná dielňa - s Jánom Prievozníkom o kontrabase

Hudobná dielňa - s Jánom Prievozníkom o kontrabase

Hudobno-náučný cyklus Hudobná dielňa tentoraz predstaví mladým začínajúcim muzikantom nástroj, ktorý má spolu s organom najhlbšie tóny - kontrabas. Na začiatku školského roka 2018/19 sa autor Tomáš Boroš porozprával s vynikajúcim hráčom na kontrabas a členom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Jánom Prievozníkom.

Je dosť ťažké - a v detskom veku zdanlivo nemožné - hrať na kontrabase, lebo je to veľký nástroj. Ku kontrabasu sa muzikanti prepracujú od iných sláčikových nástrojov, najčastejšie od violončela. Ale aj tu nastal určitý vývoj. Kontrabas, ktorého história siaha na začiatok 16. storočia, je neodmysliteľným inštrumentom v symfonickom orchestri, ale často sa využíva aj v tanečnej hudbe a džeze. A basa znie aj v ľudovkách.

Zaujímavé rozprávanie s kontrabasistom Jánom Prievozníkom sprevádzajú rôzne transkripcie skladieb pre deti. Veríme, že táto relácia niekoho inšpiruje, aby sa začal o kontrabas zaujímať.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Hudobné centrum]