EURO 2020
EURO 2020

Stretnutie nad partitúrou - Lapšanský o Fibichovi

Stretnutie nad partitúrou - Lapšanský o Fibichovi

V októbri si pripomíname 120. výročie úmrtia skladateľa Zdeňka Fibicha, ktorý patril spolu s Bedřichom Smetanom a Antonínom Dvořákom k najvýznamnejším predstaviteľom českej hudby 2. polovice 19. storočia. Nadviazal na nemecký romantizmus, ovplyvnil ho najmä Robert Schumann a Richard Wagner, po ktorom pomenoval aj svojho syna. Je autorom symfonických básní (Othello, Noc na Karlštejně), troch symfónií a ôsmich opier (Blaník, Nevěsta messinská, Bouře).

Unikátnym nielen v jeho tvorbe, ale v celej romantickej klavírnej literatúre je rozsiahly cyklus miniatúr Nálady, dojmy a upomínky, op.41 (vyše 600 skladieb, tlačou vyšlo 376). Toto lyrické intímne dielo je akýmsi milostným denníkom, v ktorom sa Fibich vyznával z lásky k libretistke a prekladateľke Anežke Schulzovej.

Keď toto výnimočné dielo nahrával pre Supraphon slovenský klavirista Marián Lapšanský, počet CD sa zastavil až pri úctyhodnom čísle 12. O tom, ako vznikal tento zaujímavý a interpretačne náročný projekt, porozprával Lapšanský redaktorke Melánii Puškášovej, ktorá si ho v roku 1997 pozvala do relácie Stretnutie nad partitúrou.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Svätopluk Písecký, TASR]