Musicantica Slovaca - po stopách starej hudby

Musicantica Slovaca - po stopách starej hudby

Hudobné združenie Musicantica Slovaca sa už 15 rokov venuje oživovaniu starej hudby. V roku 2005 v Mojmírovciach sa Robert Žilík a jeho priatelia vydali po stopách hudobných pamiatok z obdobia stredoveku, renesancie a baroka. Neostali len na území Uhorska, ale vydali sa aj do vzdialenejších európskych krajín. Bohatý inštrumentár originálov doplnili replikami historických hudobných nástrojov od majstrov Juraja Dufeka, Dušana Holíka, Petra Indráka, Pavla Čípa a Jozefa Šuška.

Musicantica Slovaca pravidelne koncertuje doma i v zahraničí, vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Rakúsku, Česku či Maďarsku. Otázka, ako interpretovať dávnu hudbu, je stále otvorená novým výzvam. Hoci vychádzajú z živej hudobnej tradície (gajdošskej, sláčikovej), dôležitým prvkom je improvizácia. Muzikantsky sa inšpirujú vo svete (Jordi Savall), i doma (Solamente naturali). Na svojom konte majú hudobný film Duch stredoveku a viacero CD albumov: Po stopách dávnej hudby, Od Adventu do Troch Kráľov, Fašangi v Ujlaku, Keť husári verbuvali.

Súbor nám bližšie predstaví Tomáš Boroš v hudobno-slovnej relácii Musicantica - dávna hudba (2007). Okrem Roberta Žilíka pozvanie do štúdia prijali ďalší členovia Tomáš Blažek, Miroslava Blažeková a Mária Žilíková-Mandáková.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: musicanticaslovaca.sk]