EURO 2020
EURO 2020

Hudobná spomienka na Igora Dibáka

Hudobná spomienka na Igora Dibáka

Začiatkom februára nás navždy opustil hudobný skladateľ a náš bývalý televízny a rozhlasový kolega Igor Dibák. Narodil sa 5. júla 1947 v Spišskej Novej Vsi. Absolvoval konzervatórium v Žiline a kompozíciu na VŠMU v Bratislave u Jána Cikkera. V rokoch 1969 až 1990 postupne pôsobil ako dramaturg, zástupca šéfredaktora a šéfredaktor v hudobných redakciách v rozhlase aj televízii. Neskôr sa stal riaditeľom Základnej umeleckej školy v Bratislave - Rači a na sklonku života pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici (Katedra kompozície a dirigovania).

Igor Dibák nadviazal na tradície slovenskej hudobnej moderny a európsku hudbu prvej polovice 20. storočia. Kým počas štúdia bol pod vplyvom Jána Cikkera (Komorná symfónia, Variácie na tému Vítězslava Nováka pre orchester, Canto spaventoso), neskôr prevzal neoklasicistické postupy blízke tvorbe Igora Stravinského (Musica da camera, Moments musicaux, opera Svietnik). Zaujímal sa tiež o hudbu francúzskeho impresionizmu a poľskú školu. V roku 1979 získal Cenu Jána Levoslava Bellu.

Z tvorby Igora Dibáka v bloku klasickej hudby na Rádiu Pyramída zaznie Poéma pre symfonický orchester, op.28. Slovenskú filharmóniu diriguje jej vtedajší ruský šéfdirigent Vladimír Verbicky. Nahrávka pochádza z roku 1984.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Hudobné centrum]