EURO 2020
EURO 2020

Akcenty, Rezonancie - s Danielou Varínskou o Beethovenovi

Akcenty, Rezonancie - s Danielou Varínskou o Beethovenovi

Na Rádiu Pyramída si pripomenieme životné jubileum poprednej slovenskej klaviristky Daniely Varínskej. Rodáčka z Nitry študovala na VŠMU v Bratislave, kde teraz pôsobí ako profesorka a klavírna pedagogička. Venuje sa sólistickej i komornej hre. Spolupracovala s domácimi i zahraničnými orchestrami a dirigentami (Lenárd, Rajter, Slovák, Košler, Judd, Mogrelia, Olivieri-Munroe, Rahbari). Často nahráva pre Slovenský rozhlas i v zahraničí; medzi jej priekopnícke nahrávky patria komplety klavírnych diel Jána Levoslava Bellu a Ludwiga van Beethovena.

V jej interpretácii sa ideálne snúbia princípy sólistickej a komornej hry. Popri sugestivite a bohatom fantazijnom vklade majú jej koncepcie vždy racionálny stavebný nadhľad. Jej klavírny rukopis je vybrúsený. Neopája sa krásou detailov; tie sú iba prostriedkom na celkovú koncepciu tlmočeného diela," píše sa v Slovníku slovenského koncertného umenia.

V minulom roku, keď sme si pripomínali 250. výročie narodenia Beethovena, koncertovala Daniela Varínska s violončelistom Jánom Slávikom v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Pre pandémiu sa musel novembrový komorný koncert konať bez publika, takže Beethovenova hudba znela iba online.

A práve Beethoven bol v roku 2005 hlavnou témou rozhovoru redaktora Tomáša Boroša s klaviristkou v publicistickej relácii Akcenty, Rezonancie.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Hudobný fond]