O tajomstvách slovenskej muzikológie s Ľubicou Ballovou

O tajomstvách slovenskej muzikológie s Ľubicou Ballovou

Cyklus Hudobné kolokvium autorsky pripravovala Lýdia Dohnalová, pričom jednou z ústredných tém bola muzikológia. V roku 2007 si do relácie s podnázvom O tajomstvách muzikológie so slovenskými muzikológmi pozvala Ľubicu Ballovú.

Rodáčka z Košíc vyštudovala hudobnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V 60. rokoch ako redaktorka a hudobná dramaturgička v rozhlase pripravovala cykly Pre priateľov opery a Hudobné spravodajstvo (neskôr sa do rozhlasu vrátila ako autorka cyklu Dialógy s hudbou). Spolupracovala tiež s televíziou (Musica viva, Hudba z Bratislavy). Pôsobila v Hudobnom oddelení Slovenského národného múzea a v Múzeu mesta Bratislavy. Je zakladajúcou členkou a dlhoročnou predsedníčkou Nadácie Johanna Nepomuka Hummela.

Ako hudobná historička sa zameriavala na hudbu slovenského baroka a klasicizmu. Jej dlhoročný výskum vzťahu Ludwiga van Beethovena k Slovensku priniesol viacero publikácií, konferencií a výstav (Beethovenov pamätník v areáli Kaštieľa v Dolnej Krupej). Ľubica Ballová výraznou mierou prispela k popularizácii hudobnej minulosti Slovenska. Zomrela v roku 2019 v Bratislave.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]