Hudba a sen - Uspávanky vo folklórnej a autorskej tvorbe (1997)

Hudba a sen - Uspávanky vo folklórnej a autorskej tvorbe (1997)

V hudobnom fíčri Hudba a sen (1997) si muzikologička Hana Urbancová vybrala zaujímavý námet. Ako už napovedá podnázov relácie Uspávanky vo folklórnej a autorskej tvorbe, skúmala nielen žáner ľudových lyrických piesní, ale aj vokálne či inštrumentálne diela skladateľov klasickej hudby.

Magická sila hudby sa prejavovala už v starých kultúrach, keď spev pri uspávaní dieťaťa sprevádzali rôzne obrady a praktiky. Každý národ má svoje uspávanky. Tento druh piesne môžeme považovať za jeden z prvých umeleckých prejavov človeka.

Ako dochádza k nadviazaniu citového vzťahu medzi matkou a dieťaťom? Aký vplyv má pomalý rytmus a upokojujúca melódia? Autorka skúma detský folklór, obradové spevy a udržiavanie rituálnych prvkov. Od anonymných autorov a vianočných uspávaniek postupne prechádzame k intímnym dielam, ktoré v tomto duchu komponovali tí najvýznamnejší skladatelia: Debussy, Janáček, Stravinskij, Bartók, Suchoň, Gershwin.

Hudobné ukážky v relácii Hudba a sen striedajú komentáre, ktoré čítajú Mária Dacejová a Jozef Šimonovič. Zvukovú podobu realizoval Vlado Marko.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: François Nicholas Riss, Wikipedia]