MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Obraz a hudba - hudobné motívy v tvorbe maliarky Viery Žilinčanovej (1984)

Obraz a hudba - hudobné motívy v tvorbe maliarky Viery Žilinčanovej (1984)

Spojenie hudby a výtvarného umenia môže byť veľmi inšpiratívne. Dejiny umenia ponúkajú množstvo príkladov, ako sa štetec dotýka hudobného nástroja a naopak. Medzi výtvarníkmi je veľa milovníkov klasickej hudby, ktorá im pomáha v osamelej práci v ateliéri. A platí to aj naopak, medzi skladateľmi a hudobníkmi je mnoho priaznivcov výtvarného umenia.

V roku 1984 zavítala redaktorka Etela Čárska do ateliéru významnej slovenskej maliarky Viery Žilinčanovej (1932 - 2008). Výsledkom bolo hudobno-slovné pásmo s príznačným názvom Obraz a hudba.

Jedinečný štýl Viery Žilinčanovej je v slovenskej maľbe nezameniteľný. Vyznačuje sa prvkami imaginatívneho surrealizmu a metafyziky. Z jej obrazov sa často vynárajú nezvyčajné asociácie, ktoré vytvárajú snovú poetiku. Viera Žilinčanová vyjadruje pocity a nálady, pričom nevykresľuje len medziľudské vzťahy, ale aj vzťah k rôznym predmetom a javom - silným motívom je pre ňu práve hudba.

Okrem výpovede akademickej maliarky si v relácii tiež vypočujete spisovateľa Vladimíra Mináča a skladateľa Ivana Hrušovského, ktorý prezradí, ako na neho pôsobí tvorba Viery Žilinčanovej. Dôkazom toho, že vždy inklinoval k maliarstvu, je skladba Nocturno pre flautu.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: TASR]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame