MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Dialógy s hudbou - Fenomén zvukového záznamu

Dialógy s hudbou - Fenomén zvukového záznamu

Pri príležitosti 95. výročia začiatku pravidelného vysielania ponúka Slovenský rozhlas bohatý program, ktorý popisuje príbeh rozhlasu v jednotlivých obdobiach a pripomína jeho najvýznamnejšie osobnosti.

Začiatky rozhlasového vysielania boli vzrušujúce. 3. augusta 1926 začal Radiojournal s pravidelným vysielaním z Bratislavy, z provizórneho štúdia vo Vládnej budove sa vysielalo dvakrát týždenne. Magické červené svetlo signalizovalo začiatok prenosu, keď sa zvuk začal šíriť éterom a rozhlasoví poslucháči počuli živé vysielanie.

S rozvojom záznamovej techniky v 2. polovici 20. storočia sa začala meniť aj podoba rozhlasového vysielania. Čoraz viac sa presadzuje kombinácia živého vysielania s reláciami z magnetofónových pásov. Tento technický prvok kvalitatívne stabilizoval úroveň rozhlasového programu. Nahrávajú sa čoraz zložitejšie štruktúry, rozhlasové hry a stereo kompozície, vznikajú nové rozhlasové žánre (fíčer).

V roku 2001 sa tejto téme venovala aj redaktorka Zdenka Bernátová v rámci cyklu Dialógy s hudbou. V relácii Fenomén zvukového záznamu účinkujú Mária Dacejová, Peter Kolník a Jozef Šimonovič.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame