Dialógy s hudbou: Symboly osudu Franza Schuberta

Dialógy s hudbou: Symboly osudu Franza Schuberta

Hoci sa rakúsky skladateľ Franz Schubert dožil iba 31 rokov, stihol za sebou zanechať rozsiahle dielo, ktoré ho radí medzi najväčšie zjavy klasickej hudby. Bol predstaviteľom raného romantizmu a čiastočného uznania sa dočkal až na sklonku života. Najväčšiu slávu mu priniesla jeho komorná, najmä piesňová tvorba (zložil ich takmer 600). Podľa svojho priania bol pochovaný vedľa svojho veľkého vzoru Beethovena na währingenskom cintoríne pri Viedni.

Schubertov osud sa zaujímavým spôsobom preplietol aj s územím dnešného Slovenska. V roku 1818 odcestoval do Želiezoviec, kde ho do svojho letného sídla pozval gróf Johann Esterházy. Schubert vyučoval hudbu jeho dcéry Máriu a Karolínu. Počas prvého želiezovského pobytu napísal šestnásť skladieb, pričom jednu zložil špeciálne pre kontesu Karolínu, do ktorej bol zaľúbený. Dnes je v Mestskom múzeu v Želiezovciach v Sovom zámočku Schubertovi venovaná pamätná izba.

Viac sa o jeho živote a diele dozviete v relácii Symboly osudu Franza Schuberta z cyklu Dialógy s hudbou. V roku 2000 autorsky pripravila Zdenka Bernátová, účinkujú: Mária Dacejová, Jozef Šimonovič, Peter Kolník. Zvuková spolupráca: Marta Pelikánová a Ľuboš Války.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame