MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Jana Lengová: Dialógy s hudbou

Jana Lengová: Dialógy s hudbou

V tematickom bloku, venovanom slovenskej hudbe, si predstavíme muzikologičku a hudobnú historičku Janu Lengovú, ktorá oslavuje okrúhle životné jubileum. Špecializuje sa na výskum dejín hudby 19. storočia na Slovensku v európskom kontexte a na dielo Jána Levoslava Bellu. A práve tomuto skladateľovi, autorovi prvej slovenskej opery, venovala v roku 2003 hudobno-slovné pásmo z cyklu Dialógy s hudbou.

Dnes už nedokážeme vysloviť prognózu, ako by sa utváral umelecký osud slovenského skladateľa Jána Levoslava Bellu (1843-1936), ak by ostal v Kremnici na území horného Uhorska a neodišiel do rumunského Sedmohradska, do mesta Sibiu s početnou vrstvou nemeckých osadníkov a rozvinutým hudobným životom.

Rozsiahlou tvorbou emancipoval slovenskú národnú hudbu na požadovanú profesionálnu úroveň. Medzi jeho opusmi nájdeme sláčikové kvartetá, piesne, diela pre klavír a organ, orchestrálne skladby, zbory, svetské kantáty. Zomrel 25. mája 1936 v Bratislave, kde sa vrátil po vzniku prvej Československej republiky.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame