Dialógy s hudbou - Potulky za hudobnými pamiatkami Viedne

Dialógy s hudbou - Potulky za hudobnými pamiatkami Viedne

Kmeňovou autorkou hudobno-slovného cyklu Dialógy s hudbou bola hudobná publicistka a dlhoročná rozhlasová redaktorka Zdenka Bernátová. V roku 1997 sa vydala na Potulky za hudobnými pamiatkami Viedne a poslucháči Rádia Pyramída sa teraz môžu jej reláciou inšpirovať pri plánovaní svojich letných ciest po Európe.

Dozvieme sa o historicky prvom koncerte Johanna Straussa ml., ktorý sa preslávil ako "kráľ valčíkov". Napísal ich vyše päťsto, pričom najväčšiu popularitu dosiahol valčík Na krásnom modrom Dunaji. Predstavíme si historické pamiatky Viedne spojené s jej bohatým hudobným životom, navštívime viedenský mestský park a Beethovenovo námestie. Viac sa dozviete aj o ďalších hudobných velikánoch, ktorí tu majú pamätníky: Haydnovi, Mozartovi a Brahmsovi. Sprievodný text čítajú Peter Kolník, Mária Schlosserová a Miroslav Trnavský. Zvukovú podobu realizoval Martin Roller.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame