Dialógy s hudbou - Nestori slovenskej národnej hudby

Dialógy s hudbou - Nestori slovenskej národnej hudby

Cyklus Dialógy s hudbou prináša poslucháčom široký záber tém z oblasti klasickej hudby s dôrazom na jej historické a štýlotvorné súvislosti, a to z pohľadu individuálnych osudov skladateľov a interpretov, ako aj v celkovom kontexte národných kultúr. Tú slovenskú v roku 2001 preskúmala autorka Zdenka Bernátová, keď prispela do cyklu hudobno-slovnou reláciou Nestori slovenskej národnej hudby.

Za prvého slovenského profesionálneho skladateľa sa považuje Ján Levoslav Bella (1843-1936). Je autorom prvej slovenskej opery Kováč Wieland a počas svojho pôsobenia v sedmohradskom Sibiu sa mu podarilo nadviazať kontakt s európskou skladateľskou elitou, napríklad aj s Richardom Straussom. K ďalším nestorom slovenskej národnej hudby, ktorých ukážky si môžete vypočuť, patrili Viliam Figuš Bystrý, Mikuláš Moyzes či Mikuláš Schneider-Trnavský. Sprievodné slovo nahrali Mária Dacejová, Peter Sklár a Peter Kolník. Zvukovú podobu realizovala Anna Gajdošová.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame