Štúdio mladých - Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť

Štúdio mladých - Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť

Spev je prirodzenou ľudskou zručnosťou. Spievať, alebo pospevovať, vieme viac-menej všetci, aj tí bez hudobného sluchu. Existuje však špecifický spôsob kolektívneho spievania, ktoré je pozostatkom dávnych ľudských komunít, keď sa ešte hudbe prisudzovali magické účinky.

Vo vážnej hudbe sa postupne ustálila kategória - zborový spev. Jeho počiatky nachádzame v stredovekom gregoriánskom choráli, jednohlasný spev sa počas renesancie a baroka rozvinie do polyfónie, z ktorej dnes vychádzajú moderné viachlasové skladby.

V súčasnosti patrí zborový spev k najrozšírenejším oblastiam záujmovej umeleckej činnosti. Poznáme zbory detské, mládežnícke, univerzitné, ženské, mužské, miešané, komorné a cirkevné.

V roku 2008 hudobný redaktor Ľuboš Kovačech navštívil s mikrofónom Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobí Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť. Z relácie z cyklu Štúdio mladých sa dozvieme, že teleso vzniklo už v roku 1969 a viac než 40 rokov ho dirigoval Milan Pazúrik.

Zbor získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej), ale aj v zahraničí (Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia, Švédsko, Taliansko). Jeho repertoár tvoria skladby všetkých štýlových období, zúčastňuje sa na rôznych medzinárodných sympóziach a workshopoch.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: www.pdf.umb.sk] 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame