Prechádzka hudobnou Bratislavou a jej okolím

Prechádzka hudobnou Bratislavou a jej okolím

Hudobná história veľkých mestských osídlení na Slovensku vždy priťahovala pozornosť muzikológov, skúmajúcich archívne dokumenty. Vďaka ich úsiliu sme oživili našu polozabudnutú historickú pamäť. Teraz dostane priestor hudobná história Bratislavy zo začiatku 19. storočia.

V roku 2002 mala premiéru hudobno-slovná relácia Prechádzka hudobnou Bratislavou a jej okolím. Autorsky ju pripravil muzikológ Ľudovít Vajdička, ktorý svoj odborný záujem často zameriaval na hudobnú históriu. Niekoľko desaťročí pôsobil v rozhlase ako hudobný režisér a neskôr aj v riadiacich funkciách, ako šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobného vysielania.

V jeho autorskom pásme zaznie množstvo zaujímavých informácií o skladateľských osobnostiach (Hummel, Liszt) a hudobno-historických súvislostiach, ktoré formovali hudobný život v minulých storočiach v našom hlavnom meste. Na relácii spolupracovali redaktorka Marta Földešová a zvukový majster František Bombík, sprievodné slovo načítali Mária Dacejová a Peter Sklár.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Dušan Kittler, TASR]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame