Hudobné kolokvium: Naďa Hrčková – profil muzikologičky a pedagogičky

Hudobné kolokvium: Naďa Hrčková – profil muzikologičky a pedagogičky

Muzikologička Naďa Hrčková sa vo svojom výskume zameriava na starú hudbu, hudbu 20. storočia a slovenskú hudbu. Ako vysokoškolská pedagogička vychovala celý rad absolventov hudobnej vedy. Po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 dostala pre "nesprávne estetické názory" zákaz publikačnej činnosti. Po páde komunistického režimu sa zúčastnila na medzinárodných sympóziách (Ľubľana, Varšava, Krakov, Vilnius) a uverejnila viacero štúdií v prestížnych medzinárodných zborníkoch. V roku 1991 spoluzakladala medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos. V rokoch 2004 - 2008 pôsobila ako vedecká pracovníčka Centra výskumu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.

Viac sa o Nadi Hrčkovej dozviete z cyklu Hudobné kolokvium (2008), ktorý autorsky pripravovala ďalšia významná slovenská muzikologička Lýdia Dohnalová. Na relácii spolupracovali redaktorka Melánia Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Archív Hudobného centra]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame