Dialógy s hudbou: Niekoľko zastavení pri tvorivých míľnikoch Eugena Suchoňa

Dialógy s hudbou: Niekoľko zastavení pri tvorivých míľnikoch Eugena Suchoňa

Nedávno sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia zakladateľa modernej slovenskej hudby Eugena Suchoňa. Bol tiež uznávaným pedagógom a hudobným teoretikom. Posledných 33 rokov prežil vo vile na Palisádach v Bratislave. Storočnica jeho narodenia je zaradená do kalendára výročí UNESCO.

Eugen Suchoň pozdvihol ducha slovenskej hudby, dovtedy závislej od českej tvorby, na svetovú úroveň. Bol autorom prvej národnej opery Krútňava a jedným z mála slovenských skladateľov, ktorých orchestrálna partitúra vyšla vo viedenskom vydavateľstve Universal Edition (Baladická suita). Je čestným občanom viacerých miest - rodného Pezinka, ale napríklad aj Piešťan a Trenčianskych Teplíc.

Získal množstvo významných domácich i zahraničných ocenení: národný umelec (1958), pamätná medaila Leoša Janáčka (1978), Medzinárodná cena Johanna Gottfrieda Herdera (Rakúsko, 1981), Talichova medaila (1988), Pamätná plaketa Bélu Bartóka (Maďarsko, 1981), Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam (2008).

Veľký znalec Suchoňovho diela muzikológ Igor Vajda píše:

Suchoň sa neuspokojoval s prvotným nápadom, ale ho dotváral a domýšľal - bol to mysliteľský skladateľský typ, hoci jeho kompozičný proces bol hnaný mocnou tvorivou vášňou. Badať u neho obdivuhodnú rovnováhu medzi bezprostrednou inšpiráciou a jej racionálnym dotváraním. To je príznačná črta najväčších umeleckých géniov."

V roku 1998, pri príležitosti nedožitých 90. narodenín skladateľa, pripravila Zdenka Bernátová reláciu Niekoľko zastavení pri tvorivých míľnikoch Eugena Suchoňa, premiéra bola v rámci cyklu Dialógy s hudbou.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Ladislav Pákozdy, Archív Hudobného centra]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame