Mystérium ducha: Hudba bez hraníc - rozhlasová kompozícia pre mužský hlas a hudbu (1994)

Mystérium ducha: Hudba bez hraníc - rozhlasová kompozícia pre mužský hlas a hudbu (1994)

V lete sme si pripomenuli desiate výročie úmrtia muzikológa a hudobného redaktora Igora Podrackého, ktorý pôsobil v Československom rozhlase v Bratislave v redakcii pre symfonickú, komornú a vokálnu hudbu (1970-90) a neskôr spolupracoval s košickým štúdiom. Je autorom hudobno-slovných relácií venovaných najmä hudbe 20. storočia a slovenskej hudbe (cykly: Ako žili a tvorili, Dialógy s hudbou, Mystérium ducha, Musica slovaca, Operné podvečery).

V roku 1994 napísal scenár pre cyklus Mystérium ducha, ktorý režijne naštudoval Vladimír Rusko ml. a hudbu skomponoval Hanuš Domanský. Rozhlasová kompozícia pre mužský hlas a hudbu Hudba bez hraníc získala na súťaži Prix musical de Radio Brno 1. cenu. Porota vyzdvihla umelecký prínos, estetický účinok a originalitu rozhlasového spracovania námetu. Ocenila aj umelecký prednes Mariána Slováka. Na relácii spolupracovali majstri zvuku Stanislav Kaclík a Peter Janík.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame