Impresie tvorby Ladislava Burlasa

Impresie tvorby Ladislava Burlasa

Blok klasickej hudby venujeme významnému skladateľovi a muzikológovi Ladislavovi Burlasovi, ktorý zomrel 11. februára vo veku 96 rokov. Ako muzikológ sa zameral na staršie i novšie dejiny slovenskej hudby, slovenskú hudobnú modernu (Moyzes, Suchoň, Cikker) a na otázky hudobnej teórie.

Inšpirovaný Bartókom a technikami Novej hudby, postupne nachádza svoj osobitý skladateľský rukopis: modálne štruktúry spája s clustrami a dvanásťtónovou hudbou, čoraz výraznejšie sa v jeho tvorbe prejavuje sklon k meditatívnosti a nostalgii. Jeho vrcholné diela patria do zlatého fondu slovenskej hudby: Planctus, Hudba pre husle a orchester, Koncertná sonáta, 3. sláčikové kvarteto, Poetická hudba, Stretnúť človeka.

Ladislav Burlas získal viacero ocenení: Cenu ministerky kultúry za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti slovenskej hudobnej kultúry (2018), Cenu Jozefa Kresánka za celoživotné muzikologické dielo (2021).

V tematickom bloku si môžete vypočuť umelecko-publicistické pásmo Impresie tvorby Ladislava Burlasa, ktoré v roku 1997 pri príležitosti jeho sedemdesiatky pripravil skladateľ a Burlasov priateľ Ivan Hrušovský. Zaznie legendárna skladba Planctus, ktorú Burlas zložil v poslednom augustovom týždni 1968 ako reakciu na okupáciu Československa. A Burlasa muzikológa nám predstaví Lýdia Dohnalová v cyklickej relácii Hudobné kolokvium (2007).

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: L. Roller, TASR]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame