Tadeáš Salva a jeho pôsobenie v Košiciach (1995)

Tadeáš Salva a jeho pôsobenie v Košiciach (1995)

V marci 1995 mala premiéru umelecko-publicistická relácia Tadeáš Salva a jeho pôsobenie v Košiciach z cyklu Kultúrne osobnosti rozhlasového archívu (KORA). V košickom rozhlasovom štúdiu ju autorsky pripravila muzikologička Lýdia Urbančíková na pamiatku skladateľa, ktorého pozemská púť sa ukončila 3. januára 1995.

Tadeáš Salva vo svojej tvorbe spájal slovenský hudobný folklór s avantgardnými postupmi. Komponoval najmä komorné, koncertantné a orchestrálne diela, ale je aj autorom prvej slovenskej televíznej opery (Margita a Besná) a prvej rozhlasovej opery (Plač).

V relácii zaujmú pasáže o jeho aktivitách na pôde košického rozhlasového štúdia v búrlivých 60. rokoch. Sú to udalosti, ktoré sú nie sú príliš známe. Pod vedením Tadeáša Salvu fungovalo Hudobné vysielanie v Československom rozhlase Košice v rokoch 1965 až 1968. Potom sa stal dramaturgom Československej televízie. Okrem autorky a skladateľa v programe účinkuje tiež muzikológ Ľubomír Chalupka. Moderuje Yvetta Šoltýsová.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Hudobné centrum]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame