Svätenie jari - dramatické pásmo zo života Igora Stravinského (1982)

Svätenie jari - dramatické pásmo zo života Igora Stravinského (1982)

V apríli si už tradične pripomíname výročie smrti jedného z najvýznamnejších skladateľov 20. storočia Igora Stravinského. Hudobný svet mu venoval najviac pozornosti v roku 2021, teda polstoročie od jeho smrti, ale množstvo koncertov vtedy pre pandémiu zrušili. Jedným z mála, ktoré sa uskutočnili, bol otvarací koncert 56. ročníka Bratislavských hudobných slávností - Slovenská filharmónia pod taktovkou Pinchasa Steinberga zahrala najslávnejšie Stravinského dielo Svätenie jari.

Táto avantgardná hudba k baletu spôsobila na parížskej premiére v roku 1913 jeden z najväčších škandálov v dejinách hudby. Nie náhodou, keď v roku 1982 redaktora Viera Režuchová pripravovala dramatické pásmo zo života Igora Stravinského, nazvala ho práve Svätenie jari. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú: Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič, Hilda Michalíková, Jan Valentík, Ľudovít Ozábal, Jela Lukešová, Marián Gallo. Zvukovým majstrom bol Ľuboš Klásek.

Monotematický blok, venovaný Stravinskému, doplní relácia Jána Dúbravského z hudobno-slovného cyklu Dialógy s hudbou (2004) a suita z baletu Pulcinella v podaní Českej filharmónie (1972).

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Arnold Newman, TASR/AP]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame