Hudba v živote človeka - Stretnutie s členmi hudbymilovnej rodiny Potašovcov (1984)

Hudba v živote človeka - Stretnutie s členmi hudbymilovnej rodiny Potašovcov (1984)

Ako žije slovenská rodina, v ktorej sa už niekoľko generácií pestuje láska k hudbe a tradícia domáceho muzicírovania? V roku 1984 navštívila redaktorka Zdenka Bernátová rodinu Potašovcov v Kežmarku.

V relácii budete počuť výpovede manželov Ireny a Štefana, ich detí aj vnúčat. On spieval v učiteľskom spevokole a ona bola tiež odmalička vedená k hudbe. Prirodzene, že ich deti začali navštevovať ĽŠU a hrať na hudobné nástroje.

Ako si teda na prvé dotyky s hudbou spomínajú súrodenci Potašovci? Dozvieme sa, čo im hudba dávala a dodnes dáva. Ako je to s hudbou v ich vlastných rodinách? O vzťahu k hudbe hovoria aj vnúčence Ireny Potašovej. Hudba v rodine vo chvíľach sviatočných obohacuje ich citové vzťahy.

Umelecko-publicistické pásmo Hudba v živote človeka s podnázvom Stretnutie s členmi hudbymilovnej rodiny Potašovcov v Kežmarku malo premiéru 25.12.1984. Rozhovory viedla autorka Zdenka Bernátová. Sprievodné texty načítali Hilda Michalíková a Karol Strážnický.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: unsplash.com]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame