Emil Benčík: Operácia Overlord (1997)

Publicistika

Emil Benčík: Operácia Overlord (1997)

21. 05. 2019 12:23

Emila Benčíka môžeme právom nazvať priekopníkom literatúry faktu v jej akustickej podobe. Vytvoril rozsiahle umelecko-publicistické a fíčrové cykly z našich nedávnych dejín, kde využíval bohatý rozhlasový archív nahrávok, ale aj svedectvá pamätníkov a výpovede historikov. Vrchol jeho tvorivej pyramídy tvoria diela, ktoré sa hlboko zapísali do povedomia poslucháčov a recenzentov: Deň pravdy - Dies veritatis (štvordielny seriál o Slovenskom národnom povstaní), Eroica Varsoviensis a Operácia Overlord (1997), ktorú sme vybrali do vysielania.

Od jednej z najväčších vojenských operácií 2. svetovej vojny uplynie 6. júna 75 rokov. Deň „Dé" bol dátumom, keď sa v Normandii vylodili protinacistickí spojenci, čím sa po štyroch rokoch otvoril západný front. O dramatické a pôsobivé vykreslenie vojnových udalostí a dobovej atmosféry sa postarali režisér Vladimír Rusko a zvukoví majstri Andrej Kubík a Vladimír Mihálek. Účinkujú: Vladimír Štefuca, Helena Geregová, Dušan Blaškovič, Leopold Haverl, Juraj Sarvaš, Ján Venéni, Vladimír Minarovič, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Jozef Šimonovič a Ivan Laca.

                                                    ---------

V publicistickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť relácie Svedkovia mojej doby - Prípad Laco Bielik (2011), Galéria slávnych - Ivan Mistrík (2010) a Herci na koberci (2002) s naším dlhoročným kolegom Jánom Valentíkom, ktorý nás navždy opustil 12. mája vo veku 78 rokov.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: AP Photo/Bert Brandt]

 

Živé vysielanie
??:??