Otvor mi oči, Pane - pásmo o básnikovi Jozefovi Vágovičovi

Publicistika

Otvor mi oči, Pane - pásmo o básnikovi Jozefovi Vágovičovi

24. 06. 2019 10:38

Literárny teoretik, filozof a náš bývalý rozhlasový kolega Dalimír Hajko oslávi 5. júla 75 rokov. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameral najmä na filozofické aspekty krásnej literatúry. Je autorom literárno-filozofických reflexií o slovenských spisovateľoch strednej a mladej generácie.

Ako historik a popularizátor filozofie napísal knihu esejí o najvýznamnejších predstaviteľoch filozofického myslenia v dejinách ľudstva Tvorcovia veľkých myšlienok, štúdiu o filozofickom myslení na Slovensku v 19. storočí Filozofické návraty a vízie, desať štúdií o slovenských básnikoch a básnických dielach druhej polovice 20. storočia Päťdesiat rokov slovenskej poézie.

V rozhlase pripravoval niekoľko rokov reláciu Slovo pre veriacich i neveriacich a aj v redakcii náboženského vysielania uplatňoval svoju literárno-teoretickú erudíciu. V pásme Otvor mi oči, Pane (1995) o básnikovi Jozefovi Vágovičovi, ktorý v roku 1952 emigroval do zahraničia, zdôraznil jeho silný citový vzťah k vlasti, hlbokú vieru kresťana katolíka a posolstvo jeho poézie, ktoré spočíva v hľadaní lásky. Úryvky z poézie Jozefa Vágoviča recituje Štefan Bučko.

                                             ---------

V publicistickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť Pálenicu Borisa Filana (ktorý 30. júna oslavuje svoje 70. narodeniny) s hosťom Borisom Farkašom a profil horského vodcu Pavla Rajtára, ktorý pre cyklus Portréty (2013) pripravil redaktor Egon Tomajko.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??