Balada o sirotinci - esej o farárovi, ktorý zachránil židovské deti

Publicistika

Balada o sirotinci - esej o farárovi, ktorý zachránil židovské deti

28. 04. 2020 09:58

Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 16. novembra 2010 udelili čestné občianstvo in memoriam evanjelickému farárovi Vladimírovi Kunovi. Bol farárom v cirkevnom zbore v Liptovskom Mikuláši. Počas 2. svetovej vojny pôsobil v miestnej nemocnici a bol správcom vrbicko-mikulášskeho sirotinca, kde ukrýval, a tak zachránil pred smrťou v koncentračnom tábore, 26 židovských detí. Mnohým deťom sprostredkoval útočisko v evanjelických rodinách. K zachráneným patrila napríklad aj sestra našej známej herečky Sone Valentovej a matka hudobného skladateľa Petra Breinera.

Štát Izrael vyznamenal Vladimíra Kunu za záchranu židovských detí radom Spravodlivý medzi národmi. Jeho meno stojí aj na pamätníku Obelisk nádeje, ktorý odhalili vo Zvolene v septembri 2010 pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu.

Osobnosť farára Vladimíra Kunu nám viac priblíži esej Slava Kalného Balada o sirotinci (2005), ktorá je úvahou o rokoch vojny, no najmä svedectvom o ľudskej dobrote, odvahe a spolupatričnosti. Účinkujú Mária Schlosserová a Vladimír Minarovič.

                                             ---------

Pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny si v publicistickom bloku môžete tiež vypočuť dvojdielny fíčer Emila Benčíka Posledný deň vojny, prvý deň mieru (1995). A Jozef Leikert v cykle Galéria slávy (2010) predstaví hrdinu protinacistického odboja Jozefa Gabčíka, ktorý s Janom Kubišom uskutočnili atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??