Zo spomienok Janka Borodáča

Publicistika

Zo spomienok Janka Borodáča

09. 06. 2020 11:12

Herec, režisér a pedagóg Janko Borodáč sa narodil 18. júna 1892 v Prešove. Ako herec v rokoch 1921 až 1948 vytvoril na javiskách Slovenského národného divadla a Východoslovenského národného divadla skoro sto postáv. Jeho význam však tkvie v tom, že organizoval slovenský divadelný život a významnou mierou sa zaslúžil o vybudovanie slovenského profesionálneho divadelníctva.

Pôsobil ako umelecký šéf i dramaturg činohry SND, zároveň učil na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. V rokoch 1945 až 1953 bol riaditeľom a režisérom Štátneho divadla v Košiciach, a od roku 1954 režisérom činohry SND a dekanom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Ako režisér na vysokej úrovni inscenoval diela slovenských klasikov vo vlastnej úprave. Prekladal hry z ruštiny, češtiny, francúzštiny a maďarčiny. Organizoval spoluprácu slovenských spisovateľov na prekladoch svetovej klasiky. Je autorom dvoch pôvodných hier. Okrem dramatických úprav a prekladov divadelných hier vydal Režijnú knihu Tajovského hry Ženský zákon a spomienky na pôsobenie v Prešove a Košiciach. Zomrel 18. februára 1964 v Bratislave. Zo spomienok Janka Borodáča číta Peter Cibula.

                                            ---------

V publicistickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť pásmo Slovo pre veriacich i neveriacich - básnik Teodor Križka - Smädná voda (2004), v Pálenici si Boris Filan zaspomína na fotografa Tibora Huszára a v Galérii slávy si predstavíme Ivana Mistríka a Jozefa Budského.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: M. Slosiariková, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??