Život upísaný športovému mikrofónu - Rudolf Gallo (1980)

Život upísaný športovému mikrofónu - Rudolf Gallo (1980)

Hokejové reportovanie má v sebe adrenalín. Niet času hľadať na papieri napísané meno obrancu či útočníka, alebo obzrieť si číslo na drese. Ľahko by sa totiž reportérovi mohlo stať, že by mu ušiel strelený gól. Jednoducho na rýchlu identifikáciu si reportéri, aj tí dnešní, ukladajú do pamäti typické pohyby hráča, jeho prácu s hokejkou, vedenie puku i ďalšie detaily. Ovládať zostavy aj s číslami hráčov naspamäť bolo za mojich reportérskych čias samozrejmosťou. Internet a počítače sú dnes veľkou pomôckou, ale tvrdú prípravu pred vysielaním si mládenci s mikrofónom musia odkrútiť aj teraz."

Toto sú slová legendárneho športového reportéra Rudolfa Galla, ktorý by sa 1. júla dožil 90 rokov. Vyše 40 rokov komentoval športové prenosy, najmä však hokej a futbal v populárnom cykle S mikrofónom za športom. V rozhlase pracoval od roku 1951 a ako akreditovaný novinár sa zúčastnil na jednej letnej a siedmich zimných olympiádach. V roku 2010 získal Rudolf Gallo cenu Miroslava Procházku, udeľovanú Slovenským olympijským výborom osobnostiam za „celoživotnú propagáciu športu a olympizmu prostriedkami literatúry a publicistiky". Zomrel v roku 2013.

Keď Rudolf Gallo v roku 1980 oslavoval päťdesiatku, redaktor Juraj Kulík si ho pozval pred rozhlasový mikrofón a svoju reláciu nemohol nazvať inak ako Život upísaný športovému mikrofónu.

                                             ---------

V publicistickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť životopisné pásmo o významnom uhorskom učencovi 16. storočia Cisárov radca - Ján Sambucus (1997), reláciu z cyklu Sólo pre... tentoraz s Borisom Farkašom (2009), a hosťom v Pálenici (2000) Borisa Filana bude astrofyzik Igor Kapišinský.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: www.bobot.sk]