EURO 2020
EURO 2020

Od smrti Janka Alexyho uplynulo 50 rokov

Od smrti Janka Alexyho uplynulo 50 rokov

Pripomíname si 50. výročie úmrtia zakladateľa moderného slovenského maliarstva Janka Alexyho, ktorý sa narodil 25. januára 1894 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 22. septembra 1970 v Bratislave. Maľoval slovenskú prírodu i dedinu, ale aj mestské zákutia, prostredie kaviarní, portréty, historické alebo legendárne postavy a udalosti. Venoval sa tematike Jánošíka a jeho družiny. Neustále pracoval na zdokonalení techniky pastelu aj maľby, navrhoval monumentálne dekoratívne gobelíny aj vitráže do sakrálnych aj profánnych objektov. Alexyho rozsiahle výtvarné dielo obsahuje okolo 1300 olejov, pastelov, tempier a kresieb.

Janko Alexy bol aj skvelým spisovateľom. Je autorom viacerých poviedkových zbierok, autobiografií a kníh o výtvarných umelcoch. Popri svojej výtvarnej a literárnej tvorbe sa venoval aj záchrane historických a kultúrnych pamiatok. Významnou mierou sa pričinil o záchranu Bratislavského hradu. Rozhovor s Jankom Alexym pripravil v roku 1964 pri príležitosti jeho šesťdesiatky literárny kritik Milan Pišút.

Maliar a spisovateľ Janko Alexy zaujal aj spisovateľa Štefana Žáryho, ktorý o ňom vo svojej knihe Zlatoústi rozprávači píše:

„Za liečivými rastlinami - menovite za trezalkou - podnikal tie najvzdialenejšie túry: na Partizánsku lúku, na Kamzík, ba aj na Devínsku Kobylu. Recept si priniesol od jasnovidky z Oravy a okrem protisklerotickému účinku pripisoval trezalke (ľubovníku bodkovanému) všeobecne liečivé účinky. Keď toto presvedčenie v ňom utvrdili aj univerzitní profesori, náš majster sa stal jej neúnavným propagátorom, nakaziac Kostru, Ondrejova, Horova, Hrušovského a v reťazovej reakcii mnohých ďalších. Vzniklo ešte aj heslo, akoby z mohamedánskej súry:

TREZALKA JE TREZALKA

(NIE OBROK)

A ALEXY JE JEJ PROROK!"

                                              ---------

V publicistickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť čítanie Z pamätí (2003) Blahoslava Hečka, životopisné pásmo Štvanec Krman (1999) a v cykle Takí sú rozhlasáci si predstavíme Tamaru Chlebovú (2011).

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Viliam Přibyl, TASR]