EURO 2020
EURO 2020

Veľmi pilný Fándly

Veľmi pilný Fándly

Od narodenia spisovateľa Juraja Fándlyho uplynie 21. októbra 270 rokov. Národný buditeľ, znalec slovenského ľudového jazyka, osvietenec, popularizátor a jeden z najplodnejších spisovateľov svojej doby. Do literatúry vstúpil v čase osvietenských jozefínskych reforiem a tiež kodifikácie prvej normy slovenského spisovného jazyka - bernolákovčiny.

V roku 1787 mal už napísané prvé dva zväzky svojho diela Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom o prvních počátkoch, o starodávních aj o včulajších premenách reholňíckích. Je to jeho literárne najcennejšie dielo, vtipné a polemické. Hoci autor zdôrazňoval, že jeho zámerom je len „kratochvílit", „zabavuvat" čitateľov, jeho kritika mníšskeho života sa stretla s odporom cirkevnej hierarchie.

Ďalšie zväzky Dúvernej zmluvy už vydať nemohol, lebo cirkevná vrchnosť mu zakázala literárnu činnosť. Fándly pokračoval v osvetovej práci a s finančnou podporou Slovenského učeného tovarišstva v Trnave vydával praktické publikácie (Zelinkár, osem zväzkov diela Pilný domajší a poľný hospodár).

Ladislav Švihran napísal v roku 1999 životopisné pásmo Veľmi pilný Fándly. V réžii Martina Bendika účinkujú: Karol Machata, Róbert Roth, Peter Sklár, Vladimír Minarovič a Jozef Šimonovič. Majstrom zvuku bol Peter Hájek.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Oldřich Staněk, TASR]