Teatrummundi - fíčer o Albínovi Brunovskom

Teatrummundi - fíčer o Albínovi Brunovskom

Do sviatočného publicistického bloku sme zaradili osobnosti, ktorých výročia pripadajú na dni vianočné a novoročné. 26. decembra 1822 sa narodil štúrovec Štefan Marko Daxner, 27. decembra 1945 zomrel spisovateľ Janko Jesenský, 3. januára 1926 sa narodil herec Eduard Bindas.

A na prvý sviatok vianočný v roku 1935 sa narodil maliar, grafik a ilustrátor Albín Brunovský, jedna z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia. Študoval u Vincenta Hložníka. Bol predstaviteľom imaginatívneho realizmu. Čoskoro prerástol naše hranice a zaradil sa medzi najlepších svetových grafikov. Pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a bol popredným organizátorom výtvarného života na Slovensku.

Charakteristickými znakmi diela Albína Brunovského je prepájanie fantazijných a reálnych prvkov, suverénne narábanie s výrazovými prostriedkami a bezpečné ovládanie klasických techník. V jeho tvorbe dominovala kresba, grafika, maľba na drevo miniaturistickou technikou, ale aj scénografia či návrhy známok a plagátov.

Brunovský zaujíma špecifické miesto, nepatrí totiž ani k jednému z hlavných prúdov vtedajšieho slovenského umenia. Príčinou bola jeho vyhranená príslušnosť k „fantazijnej" vetve moderného umenia.

Život a dielo Albína Brunovského nám priblíži fíčer Teatrummundi, ktorý v roku 1997 autorsky pripravila Iveta Bognárová. Účinkujú: Ján Gallovič, Jozef Šimonovič, Martin Mikulášek, Eva Trojanová a autorka.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Magda Borodáčová, TASR]