Správy RTVS
Správy RTVS

Genius loci - Biele Karpaty

Genius loci - Biele Karpaty

Spisovateľka, redaktorka a prekladateľka Anna Devečková by sa 16. februára dožila 98 rokov. A 22. februára uplynie 76 rokov od smrti partizánskeho veliteľa a organizátora protifašistického odboja Miloša Uhra. Čo spája tieto februárové výročia? Anna Devečková napísala knihu Chlieb a kľúč o bojoch partizánskej jednotky kapitána Miloša Uhra. Rozprávačom príbehu je Michal Belák, priateľ a spolubojovník tohto legendárneho partizánskeho veliteľa.

Marián Grebáč sa vo svojom cykle Genius loci vydáva na túry podľa literatúry. V roku 2016 sa podľa knihy Chlieb a kľúč vybral s reportážnym mikrofónom z Lubiny, rodiska hlavného hrdinu, po „Ceste Kapitána Miloša Uhra" na vrch Roh. Potom pokračoval do Cetuny, miesta, kde sa jeho odvážna životná púť uzavrela. Reportérova cesta sa však neskončila, pokračoval po stopách bojov Uhrovej partizánskej jednotky v Bielych Karpatoch v čase Slovenského národného povstania.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Jaroslav Novák, TASR]