Nový rok bez Zory – fíčer o prekladateľke Zore Jesenskej

Nový rok bez Zory – fíčer o prekladateľke Zore Jesenskej

Fíčer Ivice Ruttkayovej Nový rok bez Zory je inšpirovaný spomienkovou knihou Jána Roznera Sedem dní do pohrebu. V roku 2010 bola táto relácia ocenená výročnou cenou Literárneho fondu. Spisovateľ, kritik a prekladateľ Ján Rozner bol dramaturgom činohry SND (1963-64), potom pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Počas normalizácie prišiel o prácu a nemohol publikovať. V roku 1977 emigroval do Nemecka. Žil a pracoval Mníchove, kde v roku 2006 zomrel.

V knihe Sedem dní do pohrebu Rozner popisuje okolnosti smrti a pohreb svojej manželky prekladateľky Zory Jesenskej v roku 1972. Aj ona bola perzekvovaná a nemohla publikovať. Autobiografický román je prenikavým osobným svedectvom o období totality po roku 1948.

V relácii zaznejú spomienky Slávky Roznerovej, Agneši Kalinovej, Kornela Földváriho, Vladimíra Petríka, Alberta Marenčina a Romana Kaliského. Komentáre načítali Boris Farkaš a Juraj Predmerský. Majstrom zvuku bol Dušan Kozák.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: prvezeny.sk]