Fenomény - Divadlo Stoka

Fenomény - Divadlo Stoka

Od prvej premiéry v legendárnom Divadle Stoka uplynulo 30 rokov. Inscenácia Kolaps (Kto je kto) sa hrala 23. marca 1991. Bol to začiatok alternatívneho, experimentálneho prúdu, ktorý mal byť revoltou voči divadelnému mainstreamu a spoločenskej stagnácii.

Divadlo Stoka, ktoré bolo prvým neštátnym ponovembrovým nezávislým divadlom, založil režisér Blaho Uhlár s výtvarníkom a divadelníkom Milošom Karáskom. V bývalej budove Domu dopravárov na Pribinovej ulici v Bratislave sa zrodil neopakovateľný genius loci; súčasťou divadla bola aj kultová krčma. Stoka bola centrom stretávania sa nezávislej umeleckej scény.

Medzi najvýznamnejšie osobnosti Stoky patrili Ľubo Burgr, Inge Hrubaničová, Vlado Zboroň, Jozef Chmel, Lucia a Zuzana Piussi, Laco Kerata, Peter Batthányi, Erika Lásková. V roku 2006 sa z dôvodu plánovaného búrania budovy muselo divadlo presťahovať do priestorov „starej" Cvernovky, tú však postihol rovnaký osud. V súčasnosti divadlo nehrá.

V septembri minulého roku si redaktorka Mariana Jaremková pozvala do relácie Fenomény Blaha Uhlára, Luciu Piussi a Ľubomíra Burgra.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: www.stoka.sk]