Hľadač súvislostí - pásmo o archeológovi Alexandrovi Ruttkayovi

Hľadač súvislostí - pásmo o archeológovi Alexandrovi Ruttkayovi

Archeológ a historik Alexander Ruttkay je popredným odborníkom na obdobie stredoveku (najmä vojenstvo a výzbroj) a dejiny osídlenia a hmotnej kultúry v 9. až 14. storočí. Vo vedeckovýskumnej práci sa zameral na problematiku slovanskej a stredovekej archeológie.

Viedol viaceré úspešné terénne výskumy v Ducovom, Nitrianskej Blatnici, Partizánskom, Veľkom Klíži, Hradišti, Zbehoch a Koši. Je autorom desiatok vedeckých štúdií a niekoľkých monografií, z ktorých najcitovanejšou je práca Zbrane a súčasti jazdeckého výstroja na Slovensku v 9. až 14. storočí.

Ako uznávaný odborník je členom Medzinárodnej únie vied prehistorických a protohistorických pri UNESCO, Medzinárodnej únie slovanskej a stredovekej archeológie, Európskej akadémie vied a umení a ďalších vedeckých organizácií a kolégií.

Viac sa Alexandrovi Ruttkayovi, ktorý v apríli oslavuje 85. narodeniny, dozviete v pásme Hľadač súvislostí. V roku 2001 autorsky pripravil Juraj Kulík. V réžii Martina Bendika účinkujú Darina Vašíčková a Ivan Laca.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Martin Palkovič, TASR]