Fenomén21
Fenomén21

Perla Karvašová: Ako nás poznačila epocha (1968)

Perla Karvašová: Ako nás poznačila epocha (1968)

Pred 95 rokmi sa v Košiciach narodila publicistka a rozhlasová redaktorka Perla Karvašová. Bola druhou manželkou spisovateľa a dramatika Petra Karvaša. Vyštudovala psychológiu, pracovala na slovenskom veľvyslanectve v Bukurešti, ale najväčšiu časť svojho profesionálneho života, takmer 20 rokov, pôsobila v rozhlase. Spolu so Štefanom Horským (neskorším šéfredaktorom spravodajstva) stála pri zrode relácie Dobré ráno.

Bola to výnimočná redaktorka, intelektuálka. Ovládala niekoľko jazykov, viackrát vycestovala na Západ. Najviac si cenila slobodu, neznášala manipuláciu. Tvrdila, že rozhlas má byť nezávislý od politickej moci. V auguste 1968, po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, sa aktívne podieľala na živom vysielaní rozhlasu v Bratislave (utajene posielala magnetofónové pásky Gabovi Zelenayovi).

Pre svoje postoje bola súdená a napokon musela z rozhlasu odísť. Zamestnala sa v Knižnici Divadelného ústavu. Jej meno sa nesmelo nikde spomenúť. O jej smrti v roku 1978 sa ľudia dozvedeli iba z vysielania Hlasu Ameriky vďaka inej odvážnej novinárke Ote Plávkovej.

Perla Karvašová je autorkou dvoch teoretických štúdií o žurnalistike v médiách: Hovorené slovo kontra čítané a Žurnalistika v tlači, rozhlase a televízii.

Pripomeňme si túto výnimočnú osobnosť reláciou z roku 1968 Ako nás poznačila epocha. Perla Karvašová uvažuje o knihe Sigmunda Freuda Muž zvaný Mojžiš. Úryvky číta Vladimír Štefuca.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Alexandr Sadkov, Unsplash.com]