MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Majstri prekladu – Zora Jesenská

Majstri prekladu – Zora Jesenská

V roku 2017 odvysielala RTVS dokumentárny cyklus Prvá. Ponúkal portréty slovenských žien, ktoré sa ako „prvé" presadili v rôznych oblastiach života a menili našu spoločnosť k dnešnému obrazu, v ktorom je žena samozrejmosťou vo verejnej sfére. Jedna časť bola venovaná aj prekladateľke Zore Jesenskej (1909 - 1972). 

Vynikla najmä v preklade ruských autorov: Lermontov, Puškin, Gogoľ, Čechov, Dostojevskij, Tolstoj, Turgenev, Gončarov. Podobne ako jej manžel, publicista a divadelný kritik Ján Rozner, po okupácii v roku 1968 sa zasadzovala za demokratizáciu pomerov; obaja boli počas normalizácie perzekvovaní. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získala in memoriam - za rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti.

Viac sa o živote a tvorbe Zory Jesenskej dozviete z literárno-publicistického pásma Patrika Orieška Majstri prekladu (2014).

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: archív vydavateľstva Marenčin PT]

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame