Slovo pre veriacich a neveriacich - Utrpenie a vyslobodenie galejníka Tobiáša Masníka

Slovo pre veriacich a neveriacich - Utrpenie a vyslobodenie galejníka Tobiáša Masníka

Žalár bol taký tesný, že sotva sme v ňom mohli vedno stáť, tobôž ležať. Preto sa väzni museli zdržiavať na jednom mieste jeden pri druhom, jeden spal, druhý bdel, alebo len sediačky odpočíval. Počas celej zimy nebola v žalári nijaká pec, a keby ho trochu neboli zohrievali výpary väzňov, neboli by sme mohli znášať zimu. Jedna strana tohto väzenia spočívala na vale; a pretože koly na stene neboli dôkladne zbité dovedna, vliezli dnu ropuchy a všelijaká iná háveď."

Takto opísal evanjelický farár a spisovateľ Tobiáš Masník svoj pobyt v Leopoldove, kde bol väznený v období protihabsburgských povstaní v roku 1674. Spolu s kňazom Jánom Simonidesom bol za účasť na Vešeléniho sprisahaní odsúdený na galeje do Neapola. Cestou sa im podarilo utiecť z vojenského sprievodu, ale kým sa vrátili do vlasti, museli prejsť tisícky kilometrov cez Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko i Poľsko. Písali si cestovné denníky, ktoré neskôr literárne spracovali.

V exile napísal Tobiáš Masník knihu Vyvolená Boží vinice obnovená, to jest: Pravdivá historie. V predhovore píše, že týmto dielom chce poslúžiť slovenskému aj českému národu - písal síce po česky, no pre Slovákov nezrozumiteľným českým slovám sa vyhýbal.

V roku 1997 pri príležitosti 300. výročia smrti tohto evanjelického kňaza sme vysielali v cykle Slovo pre veriacich a neveriacich hudobno-slovné pásmo Utrpenie a vyslobodenie galejného otroka Tobiáša Masníka. V zostrihu si môžete vypočuť slávnostné bohoslužby z Blatnice, kde tento kňaz pôsobil. Slovo o jeho živote a pôsobení predniesol Miloš Kovačka. Spievala Katarína Tobiášová. Ďalej účinkovali evanjelický kňaz Ján Blaho a Branislav Stehlík. Redakčne pripravila Naďa Lúčanská, réžiu mala na starosti Hilda Michalíková.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame