Chodím po zemi a hľadím k slnku – na potulkách rodným krajom Andreja Chudobu

Chodím po zemi a hľadím k slnku – na potulkách rodným krajom Andreja Chudobu

V knihe Svedectvá a spomienky sa Andrej Chudoba, spisovateľ slovenského juhu, vyznáva zo svojho „vrodeného vzťahu k prírode". Jeho rodným krajom je tekovský a hontiansky región. Nie je len znalcom histórie, zvykov a tradícií, ale pozná každý kamienok, každú rastlinku. Takto spomína na miesto a okolnosti svojho narodenia:

Môj starý otec Martin Hudoba spolu so starou matkou, so synmi, dcérami a zaťom, na jar v roku 1919 v rámci povojnového sťahovania, sa presídlil z pribystrického Badína na hontianske Dolniaky na majer-samotu, príslušnej k osade Zajačia Dolina, ležiacej pri starej hradskej ceste z Levíc do Štiavnice. Narodil som sa teda takmer v srdci Podsitnianska. Sitno obrazne hľadelo do mojej kolísky. Bol to odprvoti môj velebný strážny vrch a duch, môj dolniacko-horniacky detský genius loci."

Chudobove Svedectvá a spomienky boli knihou na rozlúčku. Jej vydania sa už autor nedočkal. Zomrel tesne pred jej vydaním, 21. januára 2014. Nedožité 95. narodeniny Andreja Chudobu si pripomenieme umelecko-publicistickým pásmom Chodím po zemi a hľadím k slnku. V roku 1994 ho autorsky pripravil Emil Benčík a režíroval Vladimír Rusko. V putovaní po rodnom kraji s Andrejom Chudobom účinkujú: Vladimír Štefuca, Leopold Haverl, Darina Vašíčková, Jozef Šimonovič a Lucia Vráblicová.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Jozef Ďurník, TASR]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame