Podobizne – Aurel Stodola

Podobizne – Aurel Stodola

Pripomíname si 80. výročie smrti slovenského fyzika a vynálezcu Aurela Stodolu, ktorého dnes celý svet považuje za „otca parných turbín". Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriaval na oblasť teórie automatickej regulácie strojov, položil vedecké základy projekcie a stavby parných a spaľovacích turbín.

Na univerzite v Zürichu, kde prednášal od roku 1892, založil strojné laboratórium, ktoré sa stalo jedným z najuznávanejších v Európe. V Zürichu nadviazal osobné kontakty s Albertom Einsteinom, ktorý si Stodolu veľmi vážil a v roku 1917 mu poslal jeden z prvých výtlačkov Teórie relativity.

Okrem vedy a lásky k hudbe oboch spájal aj humanizmus a pacifizmus. Stodola chcel niečo urobiť pre vojnových invalidov. Náhodné stretnutie v električke v júni 1915 s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom viedlo k skonštruovaniu prvej protézy ruky.

Aurel Stodola zomrel 25. decembra 1942 v Zürichu. Od roku 1989 je pochovaný v rodnom Liptovskom Mikuláši. Na jeho počesť je pomenovaná planétka 3981 Stodola.

V roku 1997 pripravil Ladislav Švihran pre rozhlasový cyklus Podobizne dramatické pásmo o Aurelovi Stodolovi. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú: Marián Geišberg, Anna Javorková, Anton Korenči, Miroslav Trnavský, Helena Geregová a Jozef Šimonovič.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: aurelstodola.sk]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame