Umenie nestarnúť – fíčer o múdrom a zdravom starnutí

Umenie nestarnúť – fíčer o múdrom a zdravom starnutí

Na Rádiu Pyramída pokračujeme v tematickom bloku, v ktorom si predstavujeme významného jubilanta Emila Benčíka. Keď 21. januára 2003 oslavoval sedemdesiatku, vysielali sme premiéru jeho umelecko-publicistického pásma Umenie nestarnúť.

Emil Benčík navštívil s mikrofónom rôzne osobnosti, ktoré uvažujú o tom, ako starnúť múdro, zdravo a užitočne. Deväťdesiatročný lekár Imrich Sečanský, osemdesiatročný herec a režisér Karol L. Zachar, osemdesiatročný básnik katolíckej moderny Ján Motulko, deväťdesiatročný chirurg Karol Šiška, osemdesiatročný akademický sochár Teodor Baník, osemdesiatpäťročný fotograf slovenskej prírody Jozef Ponec, senior slovenských jazykovedcov profesor Ján Horecký, speváčka a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková a ďalší. Ich inšpiratívne výpovede sú dôkazom, že starnutie nemusí uberať radosť zo života.

Komentáre načítali Darina Vašíčková, Ján Valentík, Jozef Šimonovič. Na relácii v réžii Emila Benčíka spolupracovali majsterky zvuku Stanislava Ďurišová a Eva Irmanová.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: unsplah.com]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame