Smutné časy, smutný dom – spomienky lekára a dramatika Ivana Stodolu

Smutné časy, smutný dom – spomienky lekára a dramatika Ivana Stodolu

Ivan Stodola patril k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej drámy medzivojnového obdobia. V čase, keď sa u nás začínalo profesionalizovať divadelníctvo, bol kmeňovým autorom SND. Medzi jeho najznámejšie divadelné hry patria: Bačova žena, Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra, Keď jubilant plače, Marína Havranová.

Ivan Stodola vyštudoval medicínu v Budapešti a Berlíne. Od lekára v poľnej nemocnici na fronte 1. svetovej vojny sa postupne prepracoval na ministerského radcu na Ministerstve zdravotníctva. Vybudoval širokú sieť tuberkulóznych poradní a niekoľko liečebných ústavov a sanatórií. Po februárovom prevrate v roku 1948 ho začali vyšetrovať, komunistom sa nepáčilo jeho organizovanie povojnového zdravotníctva. V roku 1951 ho zatkli a po viac než roku krutej vyšetrovacej väzby odsúdili na osem rokov za údajnú sabotáž. Podmienečne ho prepustili po dvoch rokoch.

Skúsenosť z väzenia Stodola opísal v autobiografickej knihe Smutné časy, smutný dom. V roku 2018 podľa nej Karol Horváth pripravil dramatizované rozhlasové čítanie. V réžii Kamila Žišku účinkujú: Ján Kožuch, Gregor Hološka, Jeanette Švoňavská, Tomáš Vraník, Peter Ondreička, Ondrej Králik, Jakub Rybárik, Dušan Vaňo, Michal Jánoš, Edita Boršová, Ladislav Konrád, Přemysl Boublík a ďalší. Zvukovú podobu realizovala Ľubica Olšovská.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Eleni Afiontzi, unsplash.com]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame