Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Neboli naivnými romantikmi – pásmo o Žiadostiach slovenského národa v roku 1848

Neboli naivnými romantikmi – pásmo o Žiadostiach slovenského národa v roku 1848

Pred 175 rokmi Slováci verejne vystúpili so svojím prvým politickým a národným programom. 10. mája v revolučnom roku 1848 sa asi tridsať slovenských národovcov zišlo na fare u Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši a koncipovali Žiadosti slovenského národa.

Spomeňme aspoň tie najdôležitejšie: rovnoprávnosť a bratské spolunažívanie všetkých národov v Uhorsku; zriadenie slovenského snemu; slovenčina ako úradný a vyučovací jazyk; zavedenie všeobecného rovného hlasovacieho práva; zrušenie poddanskej závislosti; vrátenie pôdy roľníkom od zemepánov; prepustenie Janka Kráľa a Jána Rotaridesa z väzenia.

Na druhý deň, 11. mája 1848, prečítal Jozef Miloslav Hurban Žiadosti slovenského národa na veľkom zhromaždení v Liptovskej Ondrašovej. Rýchla odpoveď uhorskej vlády prišla už 12. mája 1848. Bol to zatykač na Ľudovíta Štúra, o niečo neskôr aj na Hurbana a Hodžu.

O význame a priebehu tejto dejinnej udalosti napísal spisovateľ Jozef Repko dramatické pásmo Neboli naivnými romantikmi (2003). V réžii Martina Kákoša účinkujú: Dáša Rúfusová, Dušan Szabó, Alfréd Swan, Štefan Bučko, Peter Sklár a Richard Klváč. Majstrom zvuku bol Ľuboš Klásek.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Peter Michal Bohúň, archív SNG]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame