Pavel Gabriš: Pohľady za oponu - pásmo o otázkach života a smrti

Pavel Gabriš: Pohľady za oponu - pásmo o otázkach života a smrti

Pred piatimi rokmi zomrel rozhlasový redaktor a evanjelický kňaz redaktor Pavel Gabriš, dlhoročný vedúci Odbornej redakcie náboženského vysielania Slovenského rozhlasu.

Absolvoval Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave, ako farár pôsobil vo Veľkých Levároch a Sládkovičove. Viedol tlačové oddelenie Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Do Slovenského rozhlasu nastúpil v roku 1993 a externe s ním spolupracoval aj po odchode do dôchodku.

V začiatkoch náboženského rozhlasového vysielania dominovali najmä prenosy z bohoslužieb, neskôr prišli na rad publicistické relácie: Cesty, Hudba - život - viera, Viera v živote. Pavel Gabriš programovo zaznamenával rozhovory s kľúčovými osobnosťami evanjelickej cirkvi. Výber z jeho zamyslení vyšiel aj knižne s názvom Nízke prelety.

V roku 1997 pripravil na Sviatok všetkých svätých mimoriadnu reláciu Pohľady za oponu.  V umelecko-publicistickom pásme, venovanom duchovným otázkam života a smrti, účinkovali Karol Machata, Ján Valentík, Mária Schlosserová a Miroslav Trnavský. Majstrom zvuku bol Ervín Korič, režírovala Hilda Michalíková.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: TASR]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame